Consensus – Una eina de participació en els afers locals.

dissabte, 26 de juliol de 2008


La noticia publicada a "Osona.com" de que Tona obria un canal de comunicació directe amb els regidors, com una manera mes de potenciar i de fomentar la participació en els afers municipals, m’ ha portat a interessar-me per l’ eina tecnològica que han fet servir i que s’ anomena Consensus, eina que pel que he pogut veure, facilita molt a qualsevol ajuntament la tasca de donar aquest servei.

Com es veu a la pròpia web de Consensus, l’ idea es posa en marxa l’ any 2000, impulsada per l’ Institut Català de Tecnologia i la Fundació Bofill, amb aportacions econòmiques d’ alguns ajuntaments, el suport del Ministeri de Ciència i Tecnologia i del departament de governació de la Generalitat de Catalunya. En aquest moment ja va per la seva tercera versió, i tal com es veu a la presentació del 13 de Setembre del 2007, l’ utilitzen 70 governs locals, tres dels quals son Consells Comarcals, es a dir té un rodatge mes que acceptable.

Les possibilitats de l’ eina son múltiples, des de poder dirigir una carta al ajuntament que serà publicada sempre que s’ ajusti a un codi ètic, a veure la resposta que l’ ajuntament dona a la mateixa carta. Es poden obrir espais virtuals de col·laboració per col·lectius amb interessos comuns, com poden ser la associació de pares de l’ escola, un espai per on tractar temes d’ interès pel jovent o per la gent gran, un espai on tractar sobre millores del municipi, entre moltes altres opcions com per exemple fer enquestes. Naturalment l’ usuari que vulgui participar, caldrà que es doni d’ alta per estar degudament identificat, i que totes les aportacions vagin degudament signades.

Poder veure en el moment que ens vagi bé. la carta que un col·lectiu de veïns dirigeix al ajuntament per queixar-se per exemple de les deficiències detectades en el funcionament de les piscines municipals, i la resposta que l’ ajuntament dona a aquesta queixa, o que diferents col·lectius del poble puguin exposar i debatre sobre els seus interessos i necessitats, es un excel·lent mitja per permetre’ns a tots participar en el desenvolupament de Calldetenes. Si doneu una volta per les pàgines dels ajuntaments que ho estan implementant (surten a la presentació), veureu les diferents possibilitats que posa al nostre abast. Penso que podria haver estat per exemple, una magnifica eina pel seguiment del POUM.

Finalment dir que aquesta eina es gratuïta pels ajuntaments des de el 1 de Gener del 2007, i només cal que l’ ajuntament interessat signi un conveni d’ adhesió, faci el corresponent disseny de que vol oferir , i s' entreni en el ús de l’ eina. Ara que l’ ajuntament es planteja fer una nova web, crec que es un bon moment per tenir-ho present.

0 comentaris: