El cànon digital sobre els equipaments electrònics.

diumenge, 1 de febrer de 2009


El passat mes de juny es va aprovar dintre de la nova llei de propietat intel·lectual, un apartat on s’ especificava un cànon digital que gravava tots els equipaments digitals d’ una manera indiscriminada. Des d' abans de la aprovació de la llei, ja es van organitzar tot un seguit d’ accions per part de moltes associacions en contra d’ aquest cànon, que encareix d’ una manera significativa el cost dels equipaments.

Per qui hi pugui tenir interès adjunto l’ enllaç a la pagina “todos contra el canon”, que aglutina aquest moviment contrari a la seva aplicació, on es pot trobar un munt d’ informació i noticies sobre el mateix, sobre el seus gestors, els conflictes generats etc.. També adjunto l’ enllaç a l’ esmentada llei, a un full explicatiu del gravamen que s’ aplica a alguns equips electrònics, al manifest en contra del cànon digital, i a la pagina on es pot signar per demanar que es retiri. Lamentablement no les he trobat en català.

Només cal entretenir-se una estona calculant com ens afecta a cada un de nosaltres el cànon digital, per valorar-ne el desemborsament de diners que representa tant pels particulars, les empreses , les escoles i qualsevol entitat, diners que per altre banda no esta gens clar quin es el destí que tenen, com es pot llegir en moltes de les noticies que es publiquen en diferents pàgines web i als diaris.

El passat 20 d’ abril demanava en un post en aquest bloc, que els grups municipals presentessin una moció per la retirada del cànon digital, i uns mesos desprès vaig fer la mateixa petició a títol personal a un regidor del ajuntament, petició que torno a fer extensiva a tots els regidors dels grups municipals. Com ja he manifestat en alguna ocasió, trobo que la majoria de mocions que es presenten als ajuntaments son purament simbòliques, i entenc que una moció com la que proposo a favor de l’ eliminació del cànon digital, perseguiria un objectiu molt mes útil pels veïns de Calldetenes i per les seves butxaques, que no pas demanar que la sardana sigui declarada la dansa nacional de Catalunya, o que Sant Joan sigui declarada festa dels Països Catalans, entre altres coses perquè abans de que es presentessin aquestes mocions, jo i possiblement la majoria de veïns, ja les teníem assumides com a tals. M’ he permès fer una traducció al català, de la moció proposada pel col·lectiu “Todos contra el canon”.

Finalment adjunto un enllaç a una gravació força divertida penjada a Youtube, on es posa de manifest l’ incoherència del cànon digital, a partir d’ aquesta pàgina s’ en poden visualitzar moltes mes, en les que es poden veure entrevistes i debats sobre aquest tema.

0 comentaris: