El ple del pressupost del 2009 (2-2-2009)

dimarts, 3 de febrer de 2009


Amb una nova absència del cap de llista de PeM, es va celebrar ahir un ple extraordinari on el principal punt era l’ aprovació del pressupost del 2009, aprovació que la llei demana que es faci abans del 31 de desembre del any anterior, però que molts ajuntaments entre ells el de Calldetenes no compleixen. El ple es va iniciar amb una pregunta de CiU demanant el perquè de la substitució del secretari, i si aquesta substitució s’ havia fet segons la normativa vigent. L’ alcalde va respondre que faltava rebre l ‘acceptació a la sol·licitud del canvi, però que davant la baixa de la secretaria titular, no s’ havia esperat mes per poder aprovar els pressupost el mes aviat possible.

PeM va anunciar que votaria en contra del pressupost, aportant al debat arguments bàsicament polítics, del tipus que ja havien votat en contra del pla de sanejament, i com que ja havien votat en contra d’ aquest pla, ara tocava fer el mateix. CiU també va anunciar el seu vot en contra, basant-se en arguments mes tècnics i avalats pels seus assessors en assumptes pressupostaris, segons va remarcar en varies ocasions el seu portaveu. Els arguments de CiU per votar en contra del pressupost varen ser bàsicament que el pressupost no seguia el pla de sanejament, i que hi havia previstes inversions contraries al esmentat pla, arguments que l’ alcalde va dir que no eren certs ja que les inversions previstes corresponien a projectes engegats l’ any 2008 i que corresponia als propietaris afectats fer la despesa, aspecte que no va ser contradit pel portaveu de CiU. La meva impressió personal es que fos quin fos el pressupost presentat, els dos grups haurien votat igualment en contra.

El regidor d’ urbanisme i obres (Marius Valls) es va abstenir en la votació, fet que no era la primera vegada que es produïa, però que em va sorprendre ja que en aquesta ocasió no va donar cap explicació del perquè del seu vot, mentre que si no recordo malament en les altres ocasions sempre havia donat les oportunes explicacions.

Desprès d’ aprovar-se un parell de qüestions tècniques referents a les obres del carrer dels Països Catalans, es varen tractar els projectes corresponents al Fons Estatal d’ inversió local. Els projectes previstos son l’ eliminació de barreres arquitectòniques als carrers de Calldetenes, la millora del enllumenat del Carrer Jaume Balmes, i l’ ampliació i millores del cementiri. Els tres projectes es van aprovar per unanimitat, desprès d’ un debat sobre com es faria la selecció de qui tenia que portar a terme aquestes obres, i que finalment l’ alcalde va aclarir dient que les farien empreses que contractessin parats a tal efecte, tal com marca la llei que regula aquest fons.

A continuació es va aprovar amb els 6 vots a favor de ERC i 4 en contra els dos de CiU i els dos de PeM, el projecte per arreglar l’ entorn de la zona esportiva. Els arguments per votar en contra van ser els ja coneguts de la disconformitat en alguns aspectes de l’ urbanització del Torrental. L’ alcalde va argumentar la necessitat de tenir el projecte aprovat, per tal de poder accedir a subvencions que tindrien que ser del 100% si es vol complir amb el pla de sanejament.

Abans d’ aprovar una altre moció “simbòlica” per la declaració de be cultural de l’ ermita de Sant Sebastià, es va proposar l’ aprovació de les ordenances reguladores de les instal·lacions esportives municipals. CiU i PeM varen argumentar que a diferencia de quan cal fer una modificació, una nova ordenança te que comptar a l’ hora d’ redactar-se amb la participació de tots els grups municipals, circumstancia que el secretari no va poder confirmar en aquell mateix moment, i davant el dubte l’ alcalde va posposar la seva aprovació fins que s’ aclareixi aquest punt. Un cop mes i tal com he comentat en diferents ocasions en el bloc, es va posar de manifest el poc coneixement (en general) del les regles de joc municipals. La meva impressió personal i no contrastada amb la legislació vigent, es que la majoria ha de poder tirar endavant una ordenança sense mes, però de totes maneres si enlloc de portar aquesta trifulga al ple, s’ hagués consultat prèviament a la celebració del mateix, el secretari hauria pogut aclarir el dubte i ara ja tindrien aprovada l’ ordenança o la comissió degudament constituïda.