Endeutament dels ajuntaments

dijous, 2 d’abril de 2009


En les meves aportacions al bloc he intentat sempre que ha estat possible, quantificar i comparar les dades que fan referència al que es paga d’ impostos, a la quantitat de serveis rebuts, al endeutament etc. etc.. Avui s’ ha publicat una noticia, que em permet fer de nou aquest exercici, d’ intentar situar en la seva justa mesura la situació econòmica del nostre municipi.

La noticia que s’ ha publicat, fa referència al nivell d’ endeutament de tots els ajuntaments espanyols a 31 de desembre del 2008. Fent un petit rati per obtindre el deute per habitant del diferents municipis, s’ em acudeixen algun comentaris que intentaré exposar en aquest escrit. Per mirar de ser mes realista i concret, em limitaré als 311 municipis de la província de Barcelona.

1.- Calldetenes ocupa el lloc 69 amb el deute per habitant mes elevat dels 248 dels que es disposen dades. Hi ha 63 ajuntaments dels que de moment no es publiquen dades, probablement perquè no les deuen subministrar. D’ aquest fet en trauria la conclusió de que evidentment la situació no es bona i requereix una especial atenció, però tampoc es excepcional al nostre país com en ocasions es vol fer creure. Queda clar que l’ endeutament es un mal de totes les administracions, i que al estar en la banda alta, el que cal a Calldetenes es un control exhaustiu de la despesa per capgirar l’ actual tendència.

2.- Dels quatre municipis veïns amb els que he fet les comparacions habitualment, Calldetenes es el municipi mes endeutat, però esta molt per sota de municipis con Vic, Manlleu, Sant Pere de Torelló , Moià , Roda i alguns altres de la comarca.

3.- Si mirem l’ endeutament per habitant a tot Catalunya, resulta que es de 548€ per habitant i a Calldetenes de 577€ per habitant, es a dir esta lleugerament per sobre de la mitjana catalana, si agafem aquest rati com a referència. Naturalment en aquesta comparació, l’ endeutament de ciutats grans com Barcelona o el mateix Vic, i tenen un pes important.

La situació de Calldetenes es d’ un clar endeutament que requereix d’ esforços per reduir-lo, però no es un cas excepcional en el conjunt de municipis de Catalunya i tampoc en el conjunt de municipis d’ Espanya, ja que l’ endeutament es un mal de totes les administracions, com es pot llegir en la multitud de noticies publicades avui al respecte.

Per si algú si vol entretenir una estona, i treure unes conclusions diferents o bé analitzar-ho des d’ una altre òptica, adjunto l’ enllaç a la web del ministeri d’ hisenda, que es d’ on he tret les dades.

0 comentaris: