Els usuaris de les TIC segons el Idescat

dilluns, 11 de maig de 2009


L’ institut d’ estadística de Catalunya (Idescat ), acaba de publicar una nova estadística, sobre l’ ús de les TIC a l’ empresa catalana. Es tracta d’ un estudi del 2008, referit a empreses catalanes de mes de 10 treballadors , segons l’ estudi representa un total d’ unes 32.100 empreses.

Diu l’ estudi que “L'any 2008 les empreses de 10 assalariats o més mostren els següents resultats pel que fa a l'ús de les noves tecnologies (TIC): el 96,3% de les empreses tenen accés a Internet i el 95,9% disposa de correu electrònic. Respecte al comerç electrònic (any 2007), s'observa un increment d'ús respecte a un any enrere. El 29,9% de les empreses compren o venen per Internet, el 24,4% compren per Internet, mentre que el 14% venen per Internet.” .

Si mirem les estadístiques equivalents del ús personal d’ internet, ens trobem que diu que “A la primavera del 2008, el 66,8% de les persones de 16 o més anys ha utilitzat alguna vegada l'ordinador i un 61,9% l'ha utilitzat en els darrers tres mesos. Respecte a la freqüència d'ús, el 41,2% l'utilitza almenys un cop al dia i el lloc més utilitzat és la llar (54,2%), seguit del lloc de treball (30,1%). Quant a l'ús d'Internet, un 61,8% s'hi ha connectat alguna vegada i un 58,4% ho ha fet en els darrers tres mesos. Pel que fa a la freqüència d'ús, el 37,2% l'utilitza almenys un cop al dia i el lloc de connexió més habitual és la llar (48,3%).”

Encara que a l’ Idescat no he trobat de moment estadístiques sobre les empreses familiars i/o de menys de 10 treballadors, l’ ús que es fa actualment d’ Internet segons els dos exemples anteriors, fa penar que pugui ser força elevat, i justifica plenament la necessitat de projectes com el de “ciutats digitals”, per tal d' estimular i facilitar l’ ús de les noves tecnologies a les petites empreses, i també obliga als petits ajuntaments com el nostre a potenciar-ne l’ ús, tot fent-ne ell mateix un ús força més exhaustiu. De moment no puc posar-vos l’ enllaç al butlletí municipal on s’ explicava el projecte de "ciutatsa digitals", però confio que aviat sigui possible.

Aprofito aquest escrit, per adjuntar l’ enllaç a la pàgina “ EinesTic” de La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI), on figura juntament amb altre informació, tot un seguit d’ eines gratuïtes que poden ajudar a les petites empreses en l’ ús de les TIC.

1 comentaris:

Anònim ha dit...

Personalment,crec que les noves tecnologies alhora de treballar ofereixen solucions efectives i sobretot ràpides. Quan estava a l'Ajuntament, internet era la manera de resoldre dubtes eficaçment.
Pel que fa per exemple, a dubtes ortogràfics, la pàgina ideal:
www.enciclopediacatalana.cat