Ple ordinari del 29 de març de 2010

dimarts, 30 de març del 2010


El dilluns 29 de març a les 20 hores, es va celebrar el ple ordinari d’ aquest primer trimestre, ple al que no varen assistir dos dels regidors de PeM, ni tampoc el secretari del ajuntament, aquest darrer per motius de salut.

El primer punt del ordre del dia, va consistir en fer un repàs exhaustiu de tots el decrets publicats per l’ alcaldia aquestes darreres setmanes, sense que es produís cap debat que per mi calgui remarcar.

Els següents punts varen ser l’ aprovació del conveni i de les despeses plurianuals del SES Calldetenes. Els dos punts es varen aprovar per unanimitat, i durant el debat es va comentar, que per accelerar al màxim la construcció, seria l’ ajuntament qui trauria a concurs les obres per la construcció del SES, per un import lleugerament superior als 5,4 milions de euros. També es va dir que es preveia que la construcció del nou edifici del SES, comenci aquest mateix any, i que podria estar acabada a finals del any 2011. Cal esperar que es prendran totes les mesures, per evitar qualsevol desviació del pressupost, tal com va demanar el portaveu de CiU.

Es va comunicar també, que la Diputació havia acceptat la petició de mobiliari urbà, que consisteix en equipaments pensats per la salut de la gent gran, i que s' ubicaran a la zona de les Adoberies.

Finalment es varen aprovar per unanimitat 3 mocions, una per demanar la no apujada del IVA i al mateix temps demanar que els ajuntaments no el tinguin que pagar per tal de millorar el seu finançament. Una segona demanant que per els actes públics i gratuïts els ajuntaments de menys de 3000 habitants, no tinguin que liquidar el cànon de la SGAE, i una tercera promovent una millora en el reciclatge d’ envasos, comprometent-se l’ ajuntament a fer accions per introduir millores en aquests àmbit. També es va acordar per unanimitat, que la bandera del poble es penges al costat de la senyera, en l’ altre pal disponible.

En el torn de preguntes, l’ alcalde va reafirmar, que hi havia el compromís per part de la Generalitat, de que la licitació de les obres de la variant, quedes resolta abans del Juliol d' aquest any 2010.