Comparativa impostos 2010 - El IVTM

dilluns, 13 de setembre de 2010


Poc es pot dir del impost sobre els vehicles de tracció mecànica, un impost senzill de calcular, ja que cada anys el que fan els ajuntaments, es decidir quin percentatge d' augment s' aplica sobre el que es va pagar l' any anterior.

Tal com era de preveure, el 20% d' augment que va aplicar Calldetenes l' any 2008 per l' exercici del 2009, el va situar com el municipi dels quatre que comparem, on els seus veïns pagaven més per aquest concepte, i ha continuat sent el més car el 2010, degut a que el darrer any tots els ajuntaments varen apostar per la contenció.

Si ja paguem més per aquest concepte que els municipis veïns d' una mida similar, semblaria raonable esperar, que aquest any no es produís cap increment en aquest impost.

Les dades d' aquest impost de tots els municipis, es poden trobar a la web de la diputació.

0 comentaris: