Comparativa impostos 2010 - El IBI

dijous, 9 de setembre de 2010

El novembre de 2008 vaig publicar en aquest bloc, alguns escrits on comparava el que es pagava a Calldetenes per els principals impostos, amb els que pagaven municipis propers (Folgueroles, Sant Julia, Santa Eugènia),).  Durant el debat dels pressupostos d' aquell any, en els plens, butlletins i fòrums, es deien moltes coses que per mi no s' ajustaven a la realitat, i els escrits pretenien objectivar-ho. Ara que properament es tindran que aprovar els pressupostos pel proper 2011, m' ha semblat interessat repetir l' exercici.

El primer impost que vaig comparar fa dos anys, va ser en base el que s' havia recaptat en concepte de IBI de 2007, i per repetir l' exercici, m' ha semblat interessant fer-ho basant-me la imatge que encapçala aquest post, i que intenta explicar com ha evolucionat el IBI en els quatre municipis aquests dos anys. Igual que en el post de 2008, l' unitat que em sembla més objectiva per comparar, es el import del rebut mig (total recaptat/nº de rebuts), el que obliga a fer-ho amb dades del any anterior, ja que la recaptació d' aquest any, no es publicarà al cadastre fins la segona meitat de 2011.

Si ens fixem en el gràfic, veurem que l' any 2008 Folgueroles es va convertir en el municipi amb el rebut promig més alt. La raó tal com apuntava en el escrit d' aquell any, va ser que va entrar en vigor la revisió del cadastre, que va encarir aquest impost en aquell municipi tant per les finques urbanes, com per les rústiques com desprès veurem.

En la recaptació del any 2009, degut a la contenció de la resta de municipis i fins i tot de la revisió a la baixa per part de Folgueroles del IBI de les finques urbanes, Calldetenes es va convertir en el municipi on es paga més en concepte de IBI per aquest tipus de finques, i segurament el 2010 aquesta diferencia encara es va incrementar lleugerament, i per tant semblaria lògic que en el pressupost pel 2011, s' actues en conseqüència i que l' impost del IBI per finques urbanes no s' apuges, i mantenir una certa equivalencia amb els municipis veïns.

Si fem la mateixa comparativa per les finques rústiques, veurem en l' imatge de l' esquerra d' aquest paràgraf, que en aquest cas l' impost també va pujar de manera espectacular a Folgueroles a causa de l' actualització del cadastre, sense que en aquest cas l' any següent (2009) el revisessin a la baixa i fins i tot es va incrementar, cosa que em fa pensar que l' equip de govern de Folgueroles, va decidir que el increment aplicat a les finques rústiques era l' adequat.

Si exceptuem l' enorme increment produit a Folgueroles, en el altres tres municipis, els increments en els rebut de les finques rústiques al llarg dels tres exercicis  han estat mínimes o inexistents, i per sota del increments aplicats a les finques urbanes. Espero que aquesta comparativa, serveixi si més no com a reflexió.

Cal dir en el cas de les finques rústiques, que la unitat que he escollit per fer la comparativa es import/per hectàrea en lloc de import/rebut, ja que les superfícies de les finques poden ser molt diferents d' un municipi al altre, i per tant em sembla una unitat molt més objectiva. Afegiré també, que si algú vol comprovar la bondat del exercici o plantejar-ne un de nou, les dades les he tret de la web del cadastre, i per suposat les puc fer arribar a qui hi tingui interès. Com sempre qualsevol esmena o comentari, seran molt benvinguts.

0 comentaris: