Comparativa impostos 2010 - IAE.

divendres, 17 de setembre de 2010

En el escrit de fa dos anys, comentava que a l' hora de calcular aquest impost, per l' ajuntament només es tracta d' aplicar un factor corrector sobre una base que ja li bé calculada, i per tant, per veure la pressió contributiva que aplica cada ajuntament, podem partir d' un mateix import, i aplicar el factor de correcció decidit per cada un dels ajuntaments. Per fer la comparativa he agafat un import base de 600€.


Normalment els ajuntaments tenen dos conceptes correctors diferents, i s' en aplica un o altre, en funció de si l' activitat econòmica en qüestió, es porta a terme dintre o fora del cas urbá. Desconec el motiu de perquè Calldetenes fa servir tres escalats en lloc dels dos que fan servir la resta de municipis amb els que faig la comparació.

Podem comprovar en la gràfica que il•lustra el post, que la pressió per aquest concepte que aplica el nostre ajuntament en comparació als altres municipis, es poc mes o menys la mateixa que la que aplicava l' any 2008, tant a les activitats que es porten a terme dintre del casc urbà (rebuts-1),  com en les que es porten a terme en llocs més aprtats dl centre urbà. Aquest any 2010, Calldetenes es el segon municipi dels quatre, on es paga més per aquest concepte.

Les dades d' aquest impost de tots els municipis, es poden trobar en la web de la diputació.

0 comentaris: