L’ estat de comptes del ajuntament (1)

dijous, 1 de novembre de 2007


Crec que esta molt clar que la caixa dels “cales” del ajuntament, no deu estar per tirar coets. Des de abans de les eleccions que s’ en parla, i segurament hi ha fonaments per pensar que no gaudeixen del millor estat de salut. Em sorprèn que davant d’ aquesta situació, cap grup polític del ajuntament posi aquesta qüestió sobre la taula d’ una manera clara.

Els ajuntaments estan obligats a presentar la seva liquidació pressupostaria de cada exercici a la Sindicatura de Comptes. L’ ajuntament de Calldetenes ho ha vingut fent cada any excepte el corresponent al 2005 que va fer-ho fora de termini. i que per aquesta raó la Sindicatura no publicarà els resultats, deixant constància d’ aquest fet a la seva web, cosa que no beneficia gens l’ imatge del nostre ajuntament.

El 15 d’ Octubre va acabar el termini per presentar els comptes del 2006 tot i que s’ ha donat una pròrroga als ajuntaments fins el 30 de Novembre. Molts ajuntament (Folgueroles, Sta Eugenia etc.. ), ja han presentat els resultats del 2006, tal com consta a la web de la Sindicatura. No consta que l’ ajuntament de Calldetenes ho hagi fet, però cal suposar que aquest any els presentarà com a mínim dintre del període de pròrroga, ja que si nos fos així segur que els diferents grups del ajuntament, ja haurien posat el crit al cel en algun dels plens celebrats.

No entenc que avui en dia, es tinguin onze mesos des de que acaba un exercici fins el lliurament de la l’ informació a la Sindicatura de Comptes. Les entitats financeres per exemple, informen diàriament als Bancs Centrals de cada país, i aquests al Banc Central Europeu. S' em fa dificil entendre, perquè els ajuntaments disposen d’ aquests terminis, però esta clar que això no es imputable als propis ajuntaments. Potser algun grup polític municipal ens pot aclarir la raó.

No presentar els números en el termini marcat, no implica una sanció directe al ajuntament, però si que hi ha una recomanació de la Sindicatura de Comptes a la Generalitat, on s' aconsella que condicioni el pagament de transferències i subvencions, al compliment d’ aquesta norma. Novament potser algun grup polític municipal, ens podria aclarir si Calldetenes s’ ha vist afectat en alguna ocasió per aquesta recomanació.

Per si algú te interès, adjunto el link a la web de la Sindicatura de Comptes. Dintre del apartat “informació rellevant per a les corporacions locals”, es pot trobar informació de tots els ens públics.

0 comentaris: