Planta de reciclatge de runes

diumenge, 9 de desembre de 2007

Amb el gran volum de residus que s’ estan produint en tots els sectors, crec que la majoria estarem d’ acord en que el reciclatge d’ aquest residus es una opció imprescindible, juntament amb intentar produir els mínims imprescindibles.

En el cas concret de les runes, que durant molts anys l’ únic tractament ha estat l’ abocament (controlat o incontrolat), es imprescindible reutilitzar-les d’ una manera racional. Actualment sembla que l’ opció passa per les plantes de reciclatge (trituradores) , que permet obtindre àrids perfectament reutilitzables.

Els inconvenients d’ aquestes plantes son el soroll i la pols, i també l’ aigua necessària en el tractament. Aquest problemes es redueixen molt en les plantes fixes i modernes com la de les Franqueses, que algú va publicar en el fòrum.

Pel que jo se, la de Calldetenes serà de tipus mòbil, i s’ ubicarà al costal del eix prop del Moli de Rosanes. Si bé per la zona escollida no em sembla que el soroll tingui que se un greu problema, si que podria ser-ho la pols, i l’ utilització i abocament de les aigües necessàries. Crec que l’ ajuntament ens tindria que informar de quines mesures te previstes , per tal de que això no sigui cap problema. En definitiva penso que es tracta de fer públics els informes mediambientals que segons tinc entès ja estan aprovats .

També caldria que l’ ajuntament ens informes, de quin es l’ abast que vol donar a la planta i quins beneficis n’ espera obtenir. Caldria saber si l’ objectiu es cobrir les necessitats de Calldetenes i rodalies, o si va mes enllà, i tindrà unes dimensions importants.

0 comentaris: