L' estat de comptes de ajuntament (3)

dijous, 20 de març de 2008

L’ escrit en el fòrum que parlava de la pregunta del sr. Pere Vinyeta al Síndic de Greuges, en el programa del Antoni Bassas del dia 19 de Març, i les respostes del mateix Síndic, m’ ha fet rellegir el meu escrit del passat 1 de Novembre, on comentava el que sabia fins aquell moment sobre el funcionament de la Sindicatura de Comptes i del funcionament dels pressupostos del ajuntament. Adjunto el link del programa de radio pels que el vulguin escoltar, i també el del meu anterior escrit, per si pot ser del interès d’ algú.

http://www.catradio.cat/reproductor/audio.htm?ID=234074

http://unxicdetot-jpp.blogspot.com/2007/11/l-estat-de-comptes-del-ajuntament-1.html

En la pregunta que es fa al Síndic de Greuges, es parla de que "en l' ajuntament governat per ERC amb majoria absoluta, s’ aproven inversions presuntament vinculades a interessos personals...", sense fer referència de quines inversions es tracta, ni a que la majoria d’ inversions han estat aprovades amb el suport de CIU, i en alguns casos del PeM. Es tracta per tant, d’ una afirmació incomplerta i al meu entendre interessada.

En referència a la pregunta de si es pot demanar una auditoria externa, el Síndic de Greuges ha contestat que qui pot fer-ho es el ple del ajuntament, o el Síndic de Comptes si ho considera oportú, a partir dels indicis que pugui tenir o se li puguin aportar, però no únicament a petició dels ciutadans, ja que la Sindicatura de Comptes esta creada per fiscalitzar l’ actuació dels ens públics i informar-ne al Parlament de Catalunya, i no per donar un servei directe als ciutadans que ho demanin.

El Síndic de Greuges també ha dit, que l’ alcalde esta obligat a aprovar els pressupostos abans del 31 de Desembre i a exposar-los i permetre’n la consulta publica tant abans com desprès de la seva aprovació. També ha dit que es l' alcalde qui aprova la liquidació dels pressuposts, i que te l’ obligació de presentar-los al ple. Lamentablement no ha parlat dels terminis que te per fer-ho, que tal com deia en el meu anterior escrit, penso que son molt llargs i poc vinculants.

El Síndic ha recordat que els ciutadans tenen dret a demanar tota la documentació que creguin oportuna, i l’ ajuntament te que permetre la seva consulta, i en cas de que no rebre la resposta adequada, poden denunciar-ho al Síndic de Greuges, que aleshores si que entre dintre de les seves obligacions actuar.

Fins on jo conec, l’ ajuntament ha complert el que legalment esta obligat, encara que penso que es insuficient des de un punt de vista de transparència i de deute moral amb els veïns que els elegim i en paguem les despeses.

Arribats a aquest punt, demanaria una vegada mes, que l’ ajuntament liquidi els pressupostos del 2006 i del 2007, i que en faci públics els resultats, igual que ja ha fet públic el pressupost del 2008.

També demanaria a tots els veïns que tinguin indicis d’ inversions vinculades a interessos personals, o d’ actuacions que superen els límits previstos per la llei, que ho posin en coneixement del Síndic de Comptes perquè pugui actuar, i deixar de banda les insinuacions.

0 comentaris: