El nou sistema d' atenció d' urgències

dimecres, 9 d’abril de 2008

Diu el 9 Nou del passat divendres, que centralitzar les urgències al Hospital General de Vic, no ha representat al menys la primera nit, un increment significatiu de visites i que aquestes s’ han atès amb rapidesa. El numero de visites ha estat de 37 de les quals una ha estat de Calldetenes. Pel que diu el 9 Nou, les dades son equivalents a les que s’ atenien habitual en el global d’ Osona.

Crec que pels veïns de Calldetenes, Sant Julia o Folgueroles, a diferencia d’ altres poblacions com Sant Quirze on el desplaçament es força mes significatiu, anar d’ urgències durant la nit a Vic en lloc de Sta Eugenia, no representa cap diferencia important pel que fa al desplaçament , i que el que cal exigir es que l’ atenció rebuda sigui l’ adequada, i que el temps d’ espera sigui raonable ( a ser possible zero).

Per altre banda, la disponibilitat de mitjans tècnics del Hospital de Vic, es sense cap mena de dubte superior a la que es pot disposar a Sta .Eugenia o a qualsevol altre CAP, en especial quan es tracta de pacients amb problemes greus. Per altre banda es lògic que la Generalitat, busqui equilibrar la despesa d’ un servei tant costos.

El que penso que cal exigir, es que l’ atenció rebuda a l’ Hospital General de Vic sigui com a mínim igual a la de Sta. Eugenia, i que els usuaris no hagin de fer llargues cues , i per tant que es disposi dels mitjans humans necessaris perquè l’ atenció sigui ràpida i efectiva.

El numero de visites que comenta el 9 Nou sembla que tinguin que fer-ho possible, i que la reorganització plantejada per la Generalitat sigui raonable. Si tenim en compte que de les 37 actuacions 23 es van produir entre 21 i 24 hores, un possible retoc a considerar, seria allargar una mica l’ horari d' assistència dels CAP.

El que penso que es imprescindible, es fer un seguiment continuat de l’ atenció donada pel servei d’ urgències, analitzant i publicant de manera regular els temps d’ espera, la satisfacció per atenció rebuda, i tots els paràmetres que permetin mesurar el servei, per poder exigir que en cada moment el servei s’ adeqüi a les necessitats dels ciutadans, al mateix temps que es permet una optimització dels recursos.

0 comentaris: