Butlletí PeM, pressupostos, Poum i participació

diumenge, 20 d’abril de 2008

He llegit el tercer butlletí de PeM, amb un nou format molt mes agradable, i una vegada mes em prendre la llibertat de donar la meva opinió, sobre alguns dels punts tractats en el mateix.

Celebro les aportacions que fan sobre el tancament del pressupost del 2006 i la explicació del pressupost del 2008, que en certa manera recullen la petició que feia en la meva aportació del passat 1 d’ Octubre, de que els butlletins publicats pels grups politics procuressin fer una mica de pedagogia del funcionament municipal.

http://unxicdetot-jpp.blogspot.com/2007/10/l-aportaci-feta-avui-al-frum-parlant.html

També celebro les aportacions demanant participació en el POUM i l’ iniciativa de plantejar l’ enquesta, l’ escrit sobre pressupostos participatius, l’ explicació dels seu vot en els darrers plens i també l’ aportació sobre els transgènics, ja que tots ells poden ajudar-nos en les nostres opinions. Una bona part dels escrits que he fet en el bloc han anat en la direcció de demanar que s’ afavoreixi la participació i en una millora de la transparència en els afers municipals, Adjunto el link d’ algun d’ ells.

http://unxicdetot-jpp.blogspot.com/2007/10/participaci.html

http://unxicdetot-jpp.blogspot.com/2007/11/l-estat-de-comptes-del-ajuntament-1.html

Demanaria al PeM, i per suposat als altres partits, que al presentar la moció sobre els transgènics, també presentin una moció per “la retirada del cànon digital”, tal com han fet molts ajuntaments (principalment espanyols), i darrerament també ha fet el parlament basc.

Considero contradictori que PeM, desprès de fer bandera de les noves tecnologies en el seu programa electoral, ara ens trobem que la web que s’ anunciava com imminent el passat juliol, de moment no hagi vist la llum, ni sembla que la tingui que veure, si fem cas de l’ opinió que exposen en el butlletí, quan diuen que enviar informació per correu electrònic segurament no ens resulta còmode, i per això ens posen una bústia de les de tota la vida. No ens enganyem, a la gent el que ens costa es participar, i per suposat la tecnologia mes aviat ens facilita la participació que no pas el contrari. Amb el DNI electrònic, i l’ aprovació de la llei per l’ impuls a la societat de l’ informació (LISI), en molt pocs anys l’ us d’ Internet com a mitja de comunicació amb institucions i empreses donarà un salt important.

Adjunto el link d’ un ajuntament petit (Os de Balaguer), per veure que mitjançant la web municipal, es pot donar tota l’ informació per fer seguiment del POUM. També el de un de gran i proper com el de Vic, que facilita l’ enquesta de participació ciutadana al POUM per la web.

http://www.ccnoguera.cat/osbalaguer/index.php

http://www.vic.cat/poum

0 comentaris: