Jo també m’ he fet de Facebook !!

dijous, 11 de desembre de 2008


A resultes d’una invitació d’ un amic que viu a 100 metres de casa, vaig decidir entrar i provar aquest nou giny de la web 2.0 que anomenen Facebook. Desprès de moltes dificultats per donar-me d’ alta ja que algun filtre no em deixava passar, no se si seria per questions de edat o per uns cognoms massa curts, l’ equip de Facebook em va comunicar que m’ havien donat d’ alta de manera manual.

Un cop saludat l’ amic en qüestió, em vaig posar en la tasca de buscar amics i coneguts que ja estiguessin donats d’ alta, i durant aquest procés ja va contactar amb mi un conegut amb qui no parlava des de feia uns anys, i aquí jo no havia invitat a fer-se “amic”. La potencia de l’ eina per posar a gent en contacte es espectacular.

El següent “pas” que vaig portar a terme, a suggeriment d’ un dels primers “amics” del Facebook, va ser crear un “grup” o “comunitat” que hem anomenat “Calldetenes". Aquest grup no te cap perfil de contingut predefinit, i l’ únic nexe d’ unió es la relació amb el poble. En poques hores es varen apuntar mes de 15 persones sense que hagués de fer res, en especial gent jove cosa lògica si considerem que son els usuaris mes habituals de les noves tecnologies. Les possibilitats de comunicar que dona l’ eina son realment potents.

De moment el “pro” mes important que jo li posaria, es el de la seguretat i la confidencialitat de les dades que lliurament posem al abast de molta gent. Es fàcil que arrossegats per la pròpia dinàmica d’ aquesta eina, es posi informació personal a l’ abast de gent que en altres circumstancies no ho faríem, i per tant cal ser-ne conscient.

Estic segur que la comunitat “Calldetenes” del Facebook ara encara molt imprecisa, pot ser útil per la comunicació entre els veïns del poble que en siguin usuaris, potser especialment pels que es passen bona part de la setmana fora del poble. Crec que seria bo que fos un lloc on lliurament tothom hi posi els comentaris que cregui que poden ser d’ interès mes o menys general per la resta, tot procurant evitar que es converteixi en un nou fòrum de debat i enfrontament polític al estil dels que ja existeixen.

De moment seguiré dedicant alguna estoneta al Facebook.

0 comentaris: