Repetició del ple del pressupost pel 2009 (16.2.2009)

dimarts, 17 de febrer de 2009


Amb alguns punts mes en l’ ordre del dia, i amb la presencia de tots els regidors de tots els grups politics, es va repetir ahir el ple del passat dia 2 de febrer, en el que el punt principal era novament l’ aprovació del pressupost del 2009.

El primer punt del ordre del día, va consistir en deixar sense efecte el ple celebrat el passat 2 de febrer. L’ alcalde va informar que s’ havia pres aquesta decisió, ja que consideraven ben fonamentada la qüestió prèvia presentada per CiU en el ple anterior, en la que denunciava que el nomenament del secretari accidental no s’ ajustava a la llei vigent, i també la falta del preceptiu informe que tenia que acompanyar al pressupost.

El que semblava que seria un tràmit senzill, va ser motiu de fortes discussions amb alguna sortida de to, motivades perquè CiU va considerar que el nomenament del secretari accidental seguia sense ajustar-se a la llei, i van anunciar que presentarien un recurs per demanar novament l’ anulació del ple. L’ alcalde va acusar als membres de CiU de posar pals a les rodes al bon funcionament del poble, al intentar suspendre novament el ple impedint l’ aprovació del pressupost del 2009. A petició del alcalde el secretari va llegir l’ article de la llei en el que es fonamenta el nomenament d’ un secretari accidental, i un cop mes es va posar de manifest que no es fàcil interpretar la llei. La meva opinió particular del que es va llegir, i del debat posterior entre els regidors de CiU i el mateix secretari, es que en aquesta ocasió el recurs no tirarà endavant, i que el ple serà vàlid.

Ja en el tema del pressupost, el portaveu de CiU va felicitar al secretari per l’ informe presentat, tot i que finalment li va recriminar que en recomanes la seva aprovació, sent la resposta del secretari que no podia ser d’ altre manera, ja que tot i les dificultats econòmiques exposades en el informe, calia l’ aprovació del pressupost per posar-se a treballar. El portaveu de CiU va detallar tots els punts que considerava que eren erronis, o que al seu judici requerien que s’ amplies l’ informació. El portaveu de CiU i l’ alcalde, varen debatre sobre els punt on hi havia discrepància, en la mateixa linia que en el ple anterior, sense que en cap moment participes cap regidor de PeM, que es varen limitar a felicitar a CiU per la feina feta, feina que en la meva opinió els regidors de PeM no havien fet, ja que no varen fer ni una sola aportació i es van limitar a votar en contra. El Pressupost es va aprovar amb 6 vots a favor (ERC) i 5 en contra (CiU i PeM). Pel que es va veure, les reticències que en l’ anterior ple varen portar al regidor Màrius Valls a abstenir-se, varen quedar resoltes amb les modificacions introduïdes.

La resta de punts es varen anar votant pràcticament sense debat, amb les mateixes votacions que en el ple anterior, excepte per part de CiU, que en aquesta ocasió es va abstenir en tots els punt on en el ple anterior havia votat a favor, com a mostra del seu desacord en la celebració del ple.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Benvolgut Joan,

M’agradaria fer alguns matisos, aclariments i puntualitzacions en l’explicació sobre el passat ple del 16 de febrer.

Tal i com podràs comprovar pel registre d’entrada del document que varem presentar a l’Ajuntament (el tens a la notícia digital de El 9 Nou, adjunto el link corresponent http://www.el9nou.cat/noticies.php?codi_noticia=7863&ed_ov=o ) el recurs de reposició ja estava presentat a l’ajuntament abans de la celebració del ple. És a dir, no varem anunciar que presentaríem sinó que ja estava presentat. De la mateixa manera, el recurs de reposició presentat no és per impugnar el ple, sinó el nomenament del secretari. Com a conseqüència d’aquest fet el ple pot ser declarat nul de ple dret perquè el nomenament no va seguir el procés administratiu que havia de seguir.

Les frases de l’Alcalde són correctes, ens va dir textualment que “el grup de CiU vol posar pals a les rodes al funcionament del poble”. M’agradaria recordar al Sr. Alcalde de què el seu grup municipal té majoria absoluta, i que amb aquesta pot aprovar tot el què vulgui. Ara bé, això no treu de què la llei i el procediment administratiu es compleixi. I en aquest punt és on juguem un paper important els grups polítics de l’oposició que ens toca vetllar perquè la llei es respecti i si hi ha un procediment a seguir per a nomenar un secretari es segueixi.

En relació de l’article de la llei que va llegir el secretari a petició de l’alcalde et podem explicar el següent: L’article en qüestió és l’apartat 3er de l’article 30 que surt en el nostre mateix recurs de reposició. Com molt bé expliquem i argumentem jurídicament, aquest apartat fa referència a secretaris accidentals. Tal com diu el recurs “nomenar amb caràcter accidental un funcionari de la mateixa entitat”. I aquí està la part important de la qüestió: la diferència entre accidental i interí.

- Accidental és una persona del mateix ajuntament o entitat que supleix temporalment un càrrec. Per exemple, quan l’alcalde se’n va de vacances llavors per decret d’alcaldia es designa el primer tinent d’alcalde com a “alcalde accidental”. I fixeu-vos que el que no es fa és nomenar-lo alcalde interí.

- Interí és quan una persona de fora de l’ajuntament o entitat supleix temporalment un càrrec.

El secretari anomenat d’una manera no legal no forma part de l’Ajuntament de Calldetenes, i en la part de l’article que va llegir va voler justificar el nomenament dient que era “accidental” quan realment ell és un secretari “interí”. O sigui que la defensa que varen fer secretari i alcalde emparant-se en la llei va ser errònia.

Fa temps vares demanar que els regidors expliquéssim aquests aspectes que moltes vegades confonen als espectadors i fins i tot als mitjans de comunicació. Espero doncs que ho trobis bé. No és que en les vulguem donar d’entesos, sinó de persones que tenen ganes d’aprendre i de compartir els nostres coneixements. Si hi ha algú que ens pugui precisar més aquesta informació ho acceptarem i li agrairem.

Els fonaments jurídics exposats en el nostre recurs de reposició són clars i contundents. Tinc el convenciment de què el recurs prosperarà i es declararà nul el nomenament del secretari. Sóc del parer de què la veritat s’obre camí, i que encara que la Direcció General d’Administració Local és d’ERC, no pot defensar una cosa que està mal feta. I en tot aquest afer és un tema secundari que el secretari nomenat sigui el cap de la secció local d’ERC d’un poble veí.

En els pressupostos que es varen debatre no em vull allargar massa ja que és un tema prou important com per treballar-lo o explicar-lo en una altra intervenció (i més veient que acabes d’obrir-ne un fil). Només comentar-ne dos apunts:

1.- L’informe econòmic-financer de l’expedient dels pressupostos (que hi era perquè nosaltres el varem trobar a faltar i el varem demanar) diu clarament que no segueix el pla de sanejament aprovat en el ple del 16 d’octubre. Amb quina intenció fas un pla de sanejament econòmic per a reduir el fort romanent de tresoreria negatiu que arrosseguem si al cap de 3 mesos ja no el penses complir?

2.- L’informe també parla clarament de les conseqüències d’una desinversió. Siguem clars, hi ha una part molt gran d’aquestes inversions que no tenen finançament. Com podem fer inversions si no hi ha diners per a pagar-les? Al final els que en paguen les conseqüències no són només els proveïdors escanyats, sinó el poble que hi ha al darrera.

I finalment, ja per acabar i no allargar-me més, no ens varem abstenir en tots els punts, sinó que varem votar en contra dels pressupostos i del punt 7 d’aprovació inicial del projecte i urbanització de l’entorn de la zona esportiva. Ens varem abstenir en tota la resta de punts, no pas com a mostra de desacord en la celebració del ple, sinó per conseqüència jurídica amb el recurs presentat.

Salutacions ben cordials,

Portaveu CiU Calldetenes.

JPP ha dit...

Benvolgut Marc,

Desprès de llegir la teva aportació al bloc, reconec que no vaig estar especialment encertat en la descripció del darrer ple, i accepto de bon grat bona part de les teves rectificacions. Per mi queda clar que el recurs ja estava presentat, en el guirigall en que es va convertir el ple no vaig estar capaç de percebre aquest detall. També queda clar que vareu votar en contra del punt 7 del ordre del dia, crec que pel que fa als pressupostos ja ho havia dit correctament, i també aclareixes el motiu de la vostre abstenció en la resta de punts, es evident que vaig escriure pensant mes en les possibles conseqüències del vostre recurs, que no pas en la vostre argumentació. Espero que no hi vegis cap intencionalitat en aquests errors.

Celebro que per fi algú s’ animi a fer pedagogia sobre la vida municipal, com be dius fa temps que ho demano, i també que et mostris disposat a compartir i a aprendre, sense entrar en les continues desqualificacions personals a les que estem acostumats quan es debat públicament, fins i tot en els plens. El matís d’ “interí” o “accidental” tal com tu l’ expliques es important i jo tampoc el vaig saber captar, i t’ asseguro que les teves apreciacions al respecte les tindré presents.

També saps del meu convenciment de que cal complir la llei, segur que ho has llegit en alguns dels escrits del bloc on des del principi també faig freqüentment aquesta petició, i no tindré cap recança en felicitar-te si encertes en el resultat del recurs, no seria la primera vegada, com segurament tu ‘ acceptaràs si el resultat es un altre. Tal com deia en el mateix escrit, interpretar la llei no es fàcil, al menys pels que no si dediquen, i opinar sobre aquestes questions en moltes ocasions es “tirar-se a la piscina”.

Pel que fa referència al pressupost del 2009, no vaig percebre que hi hagués gaire debat, encara que tu vas intentar enumerar totes les coses que no et quadraven. Les continues referències a la presencia del secretari, l’ aixecada de pancartes mostrant el dèficit, el silenci permanent de PeM, i el fet de que no hi hagués cap proposta alternativa concreta, no varen facilitar-ho gens. Estic segur que tindrem oportunitat d’ anar contrastant opinions.

Ja que parles del nou fil i del informe del secretari, mes que debatre en aquest escrit el pressupost que segur que s’ en parlarà i molt, volia donar la meva opinió sobre dos punts recurrents en el ple i en escrits al fòrum de Osona.com:

1.- Pel que jo se, el secretari es un càrrec eminentment tècnic, i no es pot deduir de les seves conclusions en el informe el que no es. Correspon als regidors debatre el contingut dels pressupostos i aportar-hi les millores i no al secretari. Crec que al secretari li correspon en aquest àmbit assessorar, i posteriorment controlar el compliment del pressupost.

2.- En els plens on jo he estat, no crec que l’ alcalde hagi mentit respecte al seguiment del Pla de Sanejament. Tens raó al dir que es va aprovar en ple, i el mateix dia l’ alcalde va dir que el seguiria fens on fos possible i que mentre pugues no tenia intenció de reduir els serveis per mes que ho digues el pla. Per tant crec que la seva posició en aquest aspecte sempre ha estat clara, encara que si pugi estar o no d’ acord.

Salutacions cordials