La política municipal de comunicació i participació ciutadana.

dijous, 17 de setembre de 2009

Avui he rebut per correu electrònic , el primer “butlletí digital web” amb totes les noticies publicades fins ara, i això m’ ha animat a penjar aquest escrit que em voltava pel cap des de fa uns dies, amb la voluntat de reflexionar sobre algunes accions que penso que es podrien portar a terme, per millorar la comunicació amb els veïns i per extensió la seva participació en la vida municipal.


Fa uns dies vaig trobar en el web de la associació de municipis, un model d’ ordenança que fa referència a l’ informació municipal i a la participació ciutadana. No se si son pocs o molts els municipis que en tenen una d’ aprovada, el que si em consta es que Calldetenes no la té, o al menys no l’ he trobada publicada, i tampoc recordo que s’ hagi reivindicat mai la seva necessitat per part de cap grup municipal. Tot i que la comunicació i la participació està en boca de tots en període electoral, perd tota la seva importància un cop celebrades les eleccions.

Aquest model d’ ordenança que comentava que vaig trobar, crec que dona una pauta de quina podria ser la política informativa i participativa dels municipis, i que degudament adaptada a cada poble, podria representar un compromís per part dels governants de quin es el camí a seguir. He vist que Vic al ser un municipi molt més gran, i per tant amb un nivell de necessitats i exigència més elevat, ja va aprovar una normativa similar l’ any 1.997. També he vist que altres municipis més similars al nostre, tenen aprovades ordenances similars. En definitiva només es tracta de traslladar al àmbit local, el que ja marca la llei.

Penso que es convenient que els representants municipals, agafin un compromís de com actuar en aquest àmbit, i molt probablement en altres, i ho defineixin en una ordenança. Igual que s’ han aprovat normatives pel bon funcionament del mercat, o per l’ ús de les instal•lacions esportives, caldria tenir-ne una on quedés constància de com cal actuar en el tema de la comunicació i de la participació. Les pautes fixades en una ordenança d’ aquest estil, tindrien que evitar per exemple, que la informació sobre els plans urbanístics del municipi (Les Adoberies, El Torrental etc.) no es posin d’ una manera fàcil al abast dels veïns, ni tant sols durant el procés de participació ciutadana del POUM, on l’ accés va ser molt limitat per la majoria de veïns. En moltes ocasions ja tenim l’ informació preparada altres administracions,i en aquest cas que exposo la podem trobar en el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, i per tant només faria falta enllaçar-lo com s’ ha fet amb la resta d’ ordenances. Si hi hagués el compromís que comento, molt probablement s’ hauria fet.

Podem trobar molts més exemples on fa falta definir unes regles de joc a seguir. Caldria fixar un temps màxim per respondre totes les consultes fetes al “Portal obert al ciutadà” o qualsevol altre mitja, o un temps màxim per penjar a la web les actes dels plens. També es podria definir una política per comunicar als veïns la publicació d’ ajudes o subvencions per facilitar-ne l’ accés, o de la celebració d’ activitats formatives, o per comunicar detalls de nous projectes com l’ esborrany d’ un nou pressupost per l’ any següent. Crec que son molts els aspectes que tindrien cabuda dintre d’ una ordenança d’ aquest estil.

A mi em semblaria raonable que qualsevol ajuntament, en aquest cas el nostre, adquirís aquesta mena de compromisos amb els veïns i per suposat de les entitats del poble, fomentant l’ acostament i la participació.

(L’ imatge que il•lustra el post, l’ he baixada de la web de la Generalitat.)

0 comentaris: