La nova web del ajuntament de Calldetenes

dimecres, 2 de setembre de 2009


He vist que ja s’ ha publicat la nova web del ajuntament de Calldetenes, i puc dir que en general el resultat obtingut m’ agrada. Com en tota obra nova, si poden trobar mancances i coses a millorar, però sense cap mena de dubte representa un salt qualitatiu tant en el seu aspecte com en el seu contingut, respecta a la web anterior.

Personalment puc dir que la pàgina inicial la trobo molt encertada, tant pel fet de poder accedir a tots els continguts des de el menú de l’ esquerra, com per l’ aspecte modern i dinàmic que ens presenta a l’ hora de visualitzar les noticies i l’ agenda municipal. Algunes de les pàgines interiors ja no son tant del meu gust, però com solen dir, de gustos no hi ha res escrit, i el que val es el seu contingut i la capacitat per ampliar-lo que s’ intueix.

L’ incorporació de noves seccions com es la relació de les empreses del poble, a la que segurament s’ en podran afegir algunes més , la interconnexió a altres webs amb un alt contingut documental com la de la diputació i altres, que permeten accedir a la documentació municipal vigent, o al E-tram per poder fer els tràmits en línia, fan que al meu entendre sigui una web operativa i útil.

L’ ús de tecnologies com el RSS o la possibilitat de subscriure’ns a un resum periòdic del que s’ ha publicat via correu electrònic, permeten poder rebre de manera immediata o periòdica les noticies que es vagin produint, penso que millora d’ una manera significativa la comunicació amb els veïns.

Ara que es disposa d’ aquesta nova eina, el que cal demanar es que el manteniment dels continguts es faci d’ una manera seriosa i puntual, per tal de que tots puguem trobar la informació que necessitem en el moment que la necessitem, i que aquesta informació sigui del tot fiable. En aquest punt més que en el disseny, es on es troba la clau per aconseguir que la web ens pugui fer servei.

Cal aprofitar aquesta nova web, per anar afegint noves opcions, entre elles algunes que ja he comentat en aquest bloc en altes ocasions. La gravació en vídeo dels plens, que es podrien afegir al apartat de vídeos, o un catàleg de les cases de pagès i dels edificis més emblemàtics del poble, en poden ser alguns exemples.

També trobo a faltar un parell de seccions. Una primera dedicada a la participació ciutadana que potencií l’ anomenada “Porta oberta al ciutadà”, amb noves opcions per fer-lo el màxim de participatiu, seguint les recomanacions de la direcció general de participació ciutadana, i obrint espais tipus Consensus com el del ajuntament de Tona, i sobre el que ja vaig parlar en un escrit del juliol del 2008. També penso que estaria bé una segona secció dedicada al medi ambient, on es pugui explicar com millorar en la recollida selectiva, en l’ estalvi energètic i de l’ aigua, i on també es pugui connectar amb altres web institucionals tot fent-se ressò de subvencions o projectes d’ interès, com el publicat fa un parell de dies sobre els ajuts per potenciar infraestructures per la biodigestió de purins porcins, que poden ser d' interès d' alguns sectors del poble.

En el àmbit més tecnològic, potser també es podría crear una secció dedicada les noves tecnologies, caldría parlar de l’ actual xarxa wifi, de tots els temes relacionats amb ciutats digitals, amb les Eines Tic i també de les continues aportacions que es fan en àmbit de les noves tecnologies, amb tots els programes promoguts des de la Generalitat.

També es podria incorporar el sevei SMS del E-tram, que permet comunicar amb els veïns mitjançant el telèfon mòbil, comunicats que segons tinc entès ja tenen validesa legal, i sobre el que vaig donar la meva opinió el passat més de maig, o valorar la possibilitat d’ incorporar-se a nivell municipal a xarxes socials com ja estan fent molts ajuntaments com per exemple el de Tona amb el Facebook, Aquets son alguns d’ els aspectes que si es potencien, faran que Calldetenes s’ acosti més al qualificatiu de “Ciutat digital” que ens hem penjat darrerament.
De totes maneres enhorabona pel canvi.

0 comentaris: