Ple municipal extraordinari del 19 de Maig.

dijous, 20 de maig de 2010


Amb la presencia d' onze persones com a públic, ahir es va celebrar un ple extraordinari amb només dos punts al ordre del dia.


El primer punt, proposava l' aprovació prèvia d' un projecte per la construcció d' una planta de tractament de residus, en el terme municipal de Calldetenes. Es tracta d' un projecte molt dificultós per qualsevol municipi que decideixi portar-ho a terme, i que com tot gran projecte té inconvenients i avantatges pel municipi.

La memòria del projecte, preveu construir la planta en un espai de 32.000 metres quadrats, situats a tocar de la ruta dels molins. La dimensió prevista per aquesta planta, encabida en un terme municipal petit com el nostre de només 5,8 kilòmetres quadrats, i la seva ubicació a pocs metres d' un dels pocs bens naturals que ens queda al municipi, varen ser els primers inconvenients aportats al debat. El risc de pudors i els inconvenients generats pel transport dels residus fins a la planta, varen completar la llista.

Com a aspectes positius del projecte, es varen comentar els ingressos generats per la llicencia d' obres, i els ingressos anuals derivats de l' activitat de la planta, que l' alcalde va quantificar en uns 30.000 € anuals. També es va aportar al debat, els possibles llocs de treball que podria representar la seva construcció, aportació que va ser motiu de discrepancia, pel que fa al nº real de llocs que pot requerir pel seu funcionament, una planta moderna i probablement mot automatitzada.

Finalment es va acordar deixar l' aprovació en suspens i visitar una planta en funcionament, per tal de tenir un coneixement més detallat del que representa una planta d' aquestes característiques. Penso que donar-se un temps per reflexionar i concretar molt més el projecte, va ser una decisió encertada.

Crec que es lloable i necessari, procurar que es creïn llocs de treball per la gent del poble, i que cal que tots els grups municipals facin esforços en aquesta direcció, igual que convindria ja que en motiu d' aquest projecte s' en parla, que miressin de resoldre altres problemes de pudors que ja patim actualment, però l' hipoteca de futur que representa una obra com aquesta, tant pel seu impacte mediambiental, com pels inconvenients que segur que genera la seva activitat, i també per la incertesa de quina serà la seva evolució d' aquí uns anys, penso que aquesta obra no es tindria que fer. En tot cas si al final es decideix fer-la, cal que sigui amb el consens d' una amplia majoria, tal com va plantejar el regidor d' urbanisme.

L`altre punt del ordre del dia, feia referència a la validació del tex refós del pla parcial de les Adoberies Est Industrial, i va ser aprovat sense que hi hagués cap debat.

0 comentaris: