Reflexions sobre la política informativa municipal.

divendres, 7 de maig de 2010


Amb aquest escrit recupero el fil del que en altres ocasions ja he considerat, mancances del nostre ajuntament en el moment d' informar adequadament als veïns.

La web municipal informa d' una manera força puntual i efectiva de tot el que es fa al municipi, i si això hi afegim l' enviament setmanal del butlletí electrònic, i la publicació cada 3 o 4 mesos del butlletí informatiu municipal en format de revista, podríem concloure que en el aspecte d' estar ben informats, s' ha fet un salt qualitatiu important respecte a altres legislatures. Tot i així penso que hi ha un seguit d' aspectes, en general fàcils de resoldre, a les que caldria donar una pensada per intentar de millorar-les.

Un primer aspecte es que les actes dels plens es publiquin en temps un temps raonable, ni que sigui com a provisional. Durant un període de temps així es va fer, però lamentablement s' ha abandonat i s' ha substituït per un petit resum on es remarquen només alguns aspectes del que ha estat el ple. En alguna ocasió he comentat, quer fins i tot es podria ser més agosarat i a més a més de les actes dels plens, es podria fer una gravació en vídeo i publicar-la, en un intent d' acostar l' activitat municipal a tots els veïns. Alguns ajuntaments han fet accions en aquesta direcció, com per exemple el de Pamplona que va començar a fer-ho l' any 2006, o el de Palamós que actualment també ho esta fent. Personalment espero que en un moment o altre sigui obligatori, ara que el cost de portar-ho a terme es mínim.

Un segon punt que crec desitjable atendre, seria la petició dels grups de la oposició de que es reservi en el butlletí municipal, un espai a tots els grups presents al ajuntament incloent el del equip de govern, per tal de que puguin fer les seves aportacions i trametre les seves opinions. Es podria per exemple, assignar mitja plana per regidor. Tan si es obligatori per llei com no, crec que seria una altre manera d' apropar als veïns les opinions i les principals prioritats dels representants municipals, fomentant al mateix temps la participació.

Un tercer aspecte que ha estat motiu freqüent de queixes, es la dificultat que hi ha per part del' ajuntament, per donar resposta d' una manera formal a les peticions d' informació o a les queixes. Ja no parlo dels grups de l' oposició que en ocasions s' en han queixat als plens, sinó de les peticions dels mateixos veïns. Aquest problema del que s' en queixen bastants veïns, i que sovint s' excusa en una falta de temps i recursos, en realitat es degut a una falta de convenciment personal i de voluntat de servei. una voluntat que ja tindria que estar assumida per tots els membres del ajuntament, tant si son empleats com els regidors. Sigui quin sigui el canal d' entrada de la petició (telèfon, Internet registre etc..), donar-hi una resposta ràpida i adequada, es part del servei i per tant una obligació.

Per últim un tema del que penso que hi ha falta de informació, es tot el que fa referència al POUM. S' ha anunciat en diferents ocasions, que en algun moment s' informaria dels treballs que s' han estat fent, cosa que de moment que jo sàpiga no s' ha produït, i de la que en els darrers plens tampoc s' en ha parlat. En atenció a tots els veïns, en especial als que varen participar en les diferents sessions, caldria que s' expliques que s' esta fent i que es pensa fer, en la planificació del que te ser Calldetenes.

Penso que tots son temes que no costen diners, i per tant de bon revisar en moments de crisi. En general es tracta de qüestions que depenen bàsicament de la bona voluntat de portar-les a terme.

0 comentaris: