Opinions del fòrum dels pobles d’ Osona.com (Calldetenes)

divendres, 21 de novembre de 2008


Els darrers dies sembla que s’ han animat una mica les aportacions referents a Calldetenes al fòrum dels pobles de Osona.com, i ja que algun dels escrits fa referència als impostos i esta dirigit a mi i altres crec que fan aportacions que a mi em semblen interessants, faré algun comentari al respecte i miraré d’ ampliar la visió que en tinc.

Suposo que l’ aportació que s’ em dirigeix parlant de la taxa d’ escombraries, es en resposta als comentaris que he fet en aquest bloc, sobre els principals impostos que paguem a Calldetenes. Cal dir que els meus comentaris no feien referència a si l’ increment era baix o alt, cosa que no he valorat, sinó que es tracta d’ una comparativa respecte a altres pobles, en un intent d’ objectivar si el 2008 em pagat poc o molt respecte a pobles veïns, procurant fugir dels comentaris massa subjectius que s’ han fet de manera habitual, parlant dels increments. Per altre banda si no hi han hagut masses critiques a les quatre aportacions que parlen dels impostos, ni a la que parla dels serveis, voldría suposar que els que les han llegides, no les deuen considerar del tot desencaminades.

Referent al tema concret de la taxa de les escombraries pels particulars, també he comprovat que el 2002 l’ import era de 66,11 € i el 2008 109,34€. Sense cap mena de discussió aquesta taxa hi tingut un increment superior al 60% en 6 anys. El servei ha canviat (recollida selectiva porta a porta), i hi ha una tendència a que els ajuntaments repercuteixin el cost real d' aquest servei en el rebut, fins i tot en aquest any de crisi. Crec sincerament que es mes interessant fer la comparativa de la situació actual entre pobles similars, que no entrar en un debat sobre l' historia dels increments a Calldetenes, debat que per altre banda vaig pensar que ja el tindrien els diferents grups politics.

He rebut la carta del ajuntament parlant del esforç que tenim que fer per abordar el problema del dèficit. Fins aquí d’ acord, però ja que es difícil deduir d’ on surt el 19,5 % que diuen que han pujat els impostos els darrers 10 anys, i mes quan un dels mes significatius com es el de les escombraries, juntament amb el del IBI i el del IVTM, ha pujat molt per sobre d’ aquest percentatge, no tinc cap dubte de que es necessària una explicació per part del equip de govern, o una rectificació si es que l’ informació no es correcte. Cal afrontar el dèficit i cal fer-ho mitjançant un refinançament del deute, una reducció de la despesa i una apujada d’ impostos, però cal que els números siguin clars.

Per últim dir que estic a favor de que s’ expliqui quina es la situació actual de la variant, de la retirada de les torres d’ alta tensió, de quines limitacions pot posar l’ ajuntament a a la qualitat de determinades edificacions al poble, o de procurar continuar millorant el trànsit provocat pel mercat dels diumenges, tal com també demana un dels escrits. Jo afegiria de que cal que es facin petites reparacions en alguns carrers (per exemple les voreres del carrer Osona), o que s’ informi de quina es la situació del projecte de la neteja de solars, o que es torni a estudiar si les set del mati del dissabte es la millor hora perquè passi la màquina que neteja els carrers, o que s' intenti millorar l' oferta i la qualitat del mercat. Alguns d' aquests "projectes"no depenen únicament del ajuntament, però es bo que de quan en quan es faci saber quina es la situació dels que no es poden resoldre de manera immediata.

0 comentaris: