Males noticies per la gestió dels purins.

dimarts, 4 de novembre de 2008


El tancament provisional de tres plantes de tractament de purins, fet del que informava el 9 Nou el passat divendres, son una mala noticia per la comarca en general i molt probablement per Calldetenes, ja que dues d’ aquestes plantes estan ubicades a Osona, amb moltes possibilitats de que afectin a explotacions de Calldetenes, les quals tenen un nou inconvenient per desfer-se dels purins.

Les pluges dels darrers dies, segur que han fet pujar les bases a cel obert, que hi ha escampades pel municipi, a part d’ altres efectes que de ben segur han tingut en petits vessaments incontrolats, encara que involuntaris, que es produeixen cada vegada que hi ha pluges una mica intenses.

La situació de crisi fa pensar que ni a nivell de municipis, ni a nivell particular, es facin inversions a curt termini per intentar pal·liar el problema, en base a plantes de cogeneració , compostatge o el que sigui per millorar la situació. Amb en aquest panorama, crec que difícilment els ramaders seran capaços de trobar una alternativa diferent per desfer-se dels purins, que no sigui continuar escampant-los per els camps, incrementant l’ excés de nitrats que ja fa anys que patim.

0 comentaris: