L’ impost sobre les activitats econòmiques (IAE)

dimecres, 12 de novembre de 2008


El IAE es un altre dels impostos complexes de calcular, i per tant susceptibles de ser polèmics i complicats de comparar ja que depenen de molts factors.Per calcular el que es te que pagar de IAE, cal aplicar una formula que a partir d’ una quota fixa segons el tipus d’ activitat, de la superfície del local on desenvolupa, i d’ un factor de ponderació decidits tots ells per l’ agencia tributaria, i ‘ d’ un coeficient de situació, l’ únic que decideixen els ajuntaments, s’ arriba a un import sobre el que s’ aplica un recàrrec provincial, i s’ obté l’ import del rebut. Qui hi tingui interès pot veure la formula de càlcul a la web de la diputació.

Intentant fer una simulació entre els quatre municipis veïns (Folgueroles, Sant Julià, Santa Eugenia i Calldetenes), la que figura en l’ imatge que il·lustra el post, suposarem que desprès de aplicar tots els càlculs marcats per l’ agencia tributaria, s’ obté una quota de 600€ igual per tots els municipis. Sobre aquesta quota cal aplicar els coeficients decidits per cada un dels ajuntaments, i d ‘aquesta manera podrem tenir una idea de la pressió fiscal de cada un d’ ells. Val a dir que la quota es totalment imaginaria, i que per tant la comparativa no serveix per cap altra finalitat que no sigui comparar la pressió que aplica cada municipi.
Cada un dels quatre municipis tenia fins al 2008 dos coeficients, que aplica en funció de la situació del comerç dintre o fora del municipi, carrers cèntrics etc. Aquests coeficients es poden obtindre de les ordenances municipals, i estan publicats a la web de la diputació. La simulació contempla les dues opcions.

Com podeu veure amb les dades del 2008, Sant Julià seria El municipi on la pressió fiscal per aquest impost es mes alta, seguit de Santa Eugenia, mentre que Folgueroles i Calldetenes s’ alternen el tercer i quart lloc, en funció de si escollim el coeficient de situació 1 o el coeficient de situació 2.

La pujada prevista pel 2009, no canviarà gaire aquesta situació, ja que de moment Folgueroles ha anunciat una pujada del 4,5% i Calldetenes del 6%, que no farà que superin als altres dos municipis encara que incrementin l’ impost en percentatges inferiors.
Com deia al començament d’ aquest escrit la comparació no es fàcil, i agrairé qualsevol rectificació i/o aportació que enriqueixi el contingut del post.

0 comentaris: