L’ impost sobre la recollida de residus.

dimarts, 11 de novembre de 2008


La recollida de residus es un servei deficitari en la majoria d’ ajuntaments tant d’ Osona com del Ripollès. Segons informa el 9 Nou del dilluns dia 10 de novembre, son pocs els ajuntaments que traslladen el cost real d’ aquest servei al rebut dels contribuents.

El de la recollida de residus, es tracta d’ un impost fàcil de calcular i també de comparar, ja que depèn únicament dels ajuntaments, que son els que fixen l’ import a cobrar per aquest servei. Com es pot veure en l’ imatge que il·lustra el post, dels quatre municipis de la comparació, si ens fixem en la columna “habitatges” que seria la que correspon als particulars, Sant Julià es el municipi mes car, seguit de Calldetenes, Folgueroles i Santa Eugenia. En la resta de columnes hi ha una certa dispersió en els imports, on per exemple Santa Eugenia es especialment car en el tractament que dona a restaurants i botigues d’ alimentació, i Calldetenes resulta especialment barat pel que fa a la resta de botigues, i car pel que fa referència als bars.

Folgueroles ha anunciat pel 2009 un increment del 10% d’ aquesta taxa, per reduir en 8.000 € el dèficit previst de 29.000€ tal com es pot llegir a l’ acta del ple, mentre que crec recordar que Calldetenes te intenció d’ aplicar un augment sensiblement inferior, potser perquè el cost d’ aquesta taxa ja es força elevat.

El municipis que com Calldetenes s’ han decidit per una recollida selectiva porta a porta, han vist incrementada la seva despesa per aquest concepte. Que jo sàpiga ni Sant Julià ni Santa Eugenia, fan aquest tipus de recollida.

Poc es pot comentar ja que sembla que hi ha força coincidència entre els ajuntaments, en anar repercutint en el rebut dels veïns, el cost real del servei, encara que son pocs els que s’ han decidit a fer-ho.

0 comentaris: