L’ impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

diumenge, 9 de novembre de 2008


Es força mes senzill fer una comparativa del impost sobre vehicles de tracció mecànica que sobre l’ IBI, ja que es tracta només de comparar valors absoluts. En aquest cas he cregut oportú afegir Vic a la comparativa, ja que es mou en valors similars als de Calldetenes, mentre en el cas del IBI Vic es movia en una altre dimensió.

Comparant els mateixos municipis que en el impost de l' IBI, (Folgueroles, Salt Julià, Santa Eugenia i Calldetenes), en aquest cas resulta que l' ajuntament que ha aplicat durant el 2008 un impost sobre els vehicles mes elevat ha estat Folgueroles, seguit de Calldetenes, Sant Julià i Santa Eugenia, situant-se Vic per davant de tots ells.

Calldetenes ha anunciat pel 2009 una pujada del 20,7 % d’ aquest impost, fet que sense cap mena de dubte ens situarà per davant dels altres tres municipis similars , ja que tant Folgueroles com Santa Eugenia han anunciat contenció en aquest impost, i ens situarà molt a prop o fins i tot per davant de Vic, depenent de la revisió que faci aquest ajuntament.

Tenir cotxe a Calldetenes resultarà car respecte a altres municipis. Imagino que la decisió d’ una revisió tant forta, s’ ha pres per eixugar fins on sigui possible, el dèficit que generarà el nou servei d’ autobusos recentment inaugurat, que si no recordo malament es va estimar en mes de 20.000€ any. Aquest servei d’ autobusos votat per unanimitat per tots els grups, ha estat ben acollit per part dels veins, ja que permet el desplaçament d’ una manera còmode i en molts casos gratuïta de molta gent. Possiblement aquesta sigui una bona manera de sufragar en part el dèficit que genera.

0 comentaris: